Vladislav Lalić: U retail-u je neizbežno kreiranje novih biznis modela

Beograd ima značajan potencijal daljeg razvoja retail segmenta, pogotovo što sa trenutnih 168 kvadrata komercijalnog retail prostora na 1.000 stanovnika dosta zaostaje za gradovima u okruženju.

„Oko 150.000 kvadrata retail prostora je trenutno u izgradnji u glavnom gradu Srbije koje očekujemo na tržištu 2020. godine. Mesta za dalji napredak svakako ima, ali će na dalji razvoj biznis modela ovog tipa nekretnina uticati promene navika potrošača, sve veći upliv online trgovine i omnichannel interakcije“, ukazuje Vladislav Lalić, koji je gotovo 30 godina svoje karijere posvetio upravo razvoju retail segmentu nekretnina, a dugi niz godina radio je na vodećim funkcijama u okviru Supply Chain-a.

Omnichannel, kao još uvek nedovoljno zastupljen model na tržištu regiona, ne predstavlja samo online kupovinu, već interakciju preko društvenih mreža koja je u nekim zemljama poput Kine daleko razvijenija, pa potrošačima omogućava i plaćanje putem same mreže, a pretpostavlja i postojanje radnje, odnosno fizičkog prostora za kupovinu. „Upravo ovakav tip interakcije sa kupcima na nekoliko različitih mesta usloviće nove biznis modele i donošenje odluka koliko će se ulagati u „cigle“, a koliko u neke druge kanale“, objašnjava Lalić.

Novoosnovana kompanija goodfaith strategic advisory na čijem je Lalić čelu, svojim klijentima upravo pruža usluge razvoja ovakvog tipa komunikacije sa kupcima i postavljanje novih biznis modela koji će postati neizbežni usled promena na tržištu. „U narednih 3-5 godina ne verujem da će gradnja retail prostora biti u dosadašnjim gabaritima, pre svega jer će alternativni načini kupovine preuzimati sve veći primat“, smatra Lalić. „Ovakva kretanja definitivno će imati uticaj na poslovne modele, a goodfaith sa iskustvom koje posedujemo u ovom segmentu, može dosta da pomogne retailerima.“

Lalić se posle gotovo tri decenije koje je proveo na različitim pozicijama u okviru kompanije IKEA, odlučio na jedan veliki poslovni korak. Ideja vodilja prilikom osnivanja sopstvene kompanije sa još trojicom partnera bila je da njihovo iskustvo rada u preko 20 zemalja u jednoj svetskoj kompaniji i različita komplementarna znanja koja svako od njih unosi u tim, primene na jedan fleksibilniji način. „Povezali smo znanje i preduzetnički duh, a u želji da stranim, ali i domaćim investitorima, pružimo neophodnu podršku od trenutka donošenja odluke o investiranju u region, kao i da investiciju realizuju u najkraćem mogućem roku; da pomognemo oko rešavanja svih izazova na jedan efikasan način, od administrativnih pitanja, pa do organizacione strukture, biznis plana, obuke kadrova ili izbora izvođača za gradnju objekta.“

Vladislav posebno iskustvo ima kada je u pitanju ulazak investitora na područje regiona, kojim se bavio poslednjih desetak godina na tržištu Jugoistočne Evrope, od Slovenije, Hrvatske, Srbije, Rumunije i Ukrajine, a kao član Upravnog odbora i potpredsednik Saveta stranih investitora mogao je i na jedan strukturiran način da prati promene u poslovnom ambijentu. Smatra da su u poslednjih pet godina u Srbiji ostvarena značajna poboljšanja. „U segmentu real estate-a značajno je ubrzan proces izdavanja građevinskih dozvola. Radi se na unapređivanju katastra, kroz objedinjenu proceduru postignuto je mnogo efikasnije rešavanje administrativno-birokratskih pitanja. Svakako postoji još izazova koje treba rešiti“, smatra naš sagovornik.

„Predvidljiva poslovna klima kao osnovni segment za bilo koju investiciju, bilo stranu, bilo domaću, mora biti na višem nivou. Izazovi se pre svega odnose na nepostojanje sprege i koordinacije različitih institucija što znatno usporava procese. Drugi problem je nepostojanje infrastrukture. Obično lokacije, pogotovo one izvan gradskog jezgra, nisu dovoljno infrastrukturno opremljene. Sa takvim problemima sam se suočavao ne samo u Srbiji, već i drugim zemljama, a kada postoje faktori ovog tipa, to direktno utiče na predvidljivost poslovanja, na predviđene planove realizacije i kašnjenja koje nijedan investitor ne želi.“

Imajući u vidu da su svi partneri kompanije goodfaith poslednjih godina radili u retail industriji, biće koncentrisani većim delom na taj segment poslovanja. „Iako nam je to primarni fokus, rekao bih da određeni poslovni postulati, znanje i iskustvo koje posedujemo, može da se primeni na širi dijapazon industrija“, kaže Lalić.

Svojim klijentima ponudiće širok dijapazon usluga kroz četiri osnovna postulata. Prvi od njih je „one stop shop“ za investitore koji podrazumeva svu neophodnu pomoć prilikom realizacije investicije. Tu je i unapređenje poslovanja postojećih kompanija, koje bi želele da profesionalizuju svoje sisteme i ostvare maksimum svojih potencijala. „Ovo je situacija koju sam imao prilike da upoznam u Turskoj 2000-ih godina kada je postojao veliki broj kompanija koje su se jako brzo razvile iz porodičnog biznisa, pa je sa rastom bilo neophodno uspostaviti sistem i strukturu u skladu sa promenama.

Imajući u vidu da i kod nas ekonomija beleži rast, makroekonomsku stabilnost, povećanje BDP-a, nisku inflaciju i stabilan kurs, postoji i postojaće velika potreba za korporatizacijom manjih kompanija, kako u Srbiji, tako i u regionu.“ U tom smislu goodfaith će takođe pružati neophodnu podršku u HR segmentu, u postavljanju i razvoju organizacione strukture, kao i plana za dalji razvoj kadra. Pored svega ovoga, isto tako bitan segment su i digitalna unapređenja, pre svega u smislu razvijanja novih poslovnih modela, o kojima je bilo reči.

„Goodfaith će biti fleksibilna, brza i transparentna kompanija koja se zasniva na određenim vrednostima koje imamo kao ljudi, a to su integritet, poštenje, otvorenost, vrednosti koje ćemo implementirati u našem dnevnom poslovanju, po kojima želimo da naša nova kompanija bude prepoznata, kao i da pružimo usluge u duhu tih vrednosti, a tamo gde nismo eksperti obezbedili smo bliske i partnerske odnose sa kompanijama koje će ponuditi i taj segment usluga.“

Što se tiče ciljeva, Lalić naglašava da trenutno rade na određenim projektima, ali i da imaju ambiciozne planove za narednu godinu. „Mi smo nova i specijalizovana kompanija koja je tek u povoju, a višedecenijsko iskustvo nam govori da moramo imati realne planove koji su i ambiciozni i ostvarivi. Prognoze su optimistične, ali cilj nismo vezali samo za cifre i KPI-jeve. Cilj nam je da uživamo u onome što radimo, sa ljudima sa kojima volimo da radimo, a samim tim doći će i dobri rezultati“, zaključuje CEO kompanije goodfaith.

Tekst: Ivana Lakić
REAL ESTATE magazin