Poslovni i rezidencijalni kompleksi korisnicma moraju da ponude stil života

 

Očekivani početak gradnje Kopernikus Tower-a je za dve godine, najavila je Dijana Ivanova, direktor kompanije Kopernikus Gradnja na okruglom stolu „Real Estate – Nova pravila“.

„Sledeći viziju uspešne i društveno odgovorne kompanije, kao i pravac razvoja Beograda kao svetske metropole, Kopernikus će uložiti sredstva u izgradnju poslovnog objekta ukupne površine od preko 100.000 kvadratnih metara. Ovaj kompleks objediniće ne samo sve poslovne ogranke kompanije Kopernikus na jednom mestu, već će u svom sklopu imati i najmoderniji opremljen televizijski studijski prostor čija se gradnja planira za obe televizije – Prvu i O2. Planovi za gradnju su ambiciozni, planiramo realizaciju nebodera Kopernikus Tower, zgradu koja će promeniti izgled celog novobeogradskog kvarta i grada,“ rekla je Ivanova na događaju u organizaciji Real Estate magazina.

Kako je objasnila, kompleks je zamišljen kao savremeni poslovno-stambeni centar. „Programski, planiramo izgradnju poslovnih sadržaja, stambenog prostora, kao i zone za šoping. Akcenat stavljamo na inovaciju i inspiraciju, centar u kome su sadržaji, nivo i obim usluga, tehnički i tehnološki standardi, komoditet i komfor na najvišem nivou i takvi da ne nude samo kvadrate, već jedan stil života.“

Na pitanje o tome kako vide dalji razvoj lokacija poput Borče, gde Kopernikus planira izgradnju kompleksa od 90.000 kvadrata, Dijana Ivanova naznačila je da shodno aktivaciji sadržaja „Trećeg Beograda“ na levoj obali Dunava Kopernikus se opredelio za razvoj ovog dela prestonice sa željom da podigne standard ovog dela grada, kao i da mladim parovima omogući uslove kao u novobeogradskim blokovima, ali po pristupačnim cenama.

Donekle izolovan položaj u odnosu na ostatak grada naveo nas je da kreiramo destinaciju prepoznatljivu po svom karakteru. Kao kompleks u kome se korisnicima nudi atraktivan urbani ambijent sa naglaskom na društveni kontekst konzumiranja novog mesta prepoznatljivog identiteta. U tom smislu, pored kvaliteta i komfora koji se korisnicima nudi u okviru samog bloka, nastojaćemo da izgradnjom našeg kompleksa postavimo standarde koji će biti regulator razvoja budućeg urbanog sadržaja u okruženju.“

Osvrćući se na pitanje šta je danas presudno za uspešnost jednog projekta, Ivanova je istakla da smatra da dobro planiranje pre početka gradnje predstavlja osnovni preduslov za uspešnu realizaciju projekta. „Analize izvodljivost i isplativosti projekta i finansijske analize, ali i aktivnosti tokom procesa gradnje u vidu kvalitetnog vođenja i upravljanja projektom, neophodni su i obavezni koraci za uspešan krajnji rezultat.“

Imajući u vidu da promena načina života uslovljena digitalizacijom, informacijama, raznolikošću u zahtevima, bilo da se radi o stanarima, zaposlenima ili bilo kojoj drugoj kategoriji korisnika, nužno zahteva promene i u sektoru nekretnina, naznačila je Ivanova. „Jedna od osnovnih premisa koja odlikuje projekte koje trenutno realizujemo i one čiju gradnju planiramo, jeste definisanje koncepta života i rada koji se korisniku nudi i njegovo prepoznavanje kroz različite servise, usluge i stil života“, zaključila je direktor Kopernikus Gradnje.