U skladu sa standardima, posebno ekološkim

Intervju: Dražen Popović, Direktor, Baumit Srbija

U današnjem poslovanju vodi se prava borba za osvajanje vodećih pozicija na tržištu, smatra Dražen Popović, direktor kompanije Baumit Srbija. „Na svaki projekat za koji se aplicira ili koji dobijete za realizaciju morate prvo tehnički i kvalitativno da odgovorite, zatim da logistički ispratite i naravno stručnim kadrom podržite od početka do kraja njegovu implementaciju. Tek kada ste sigurni i kada odgovorite na sve tri navedene tačke možete pričati o komercijalnim uslovima“, navodi Popović. Kako ističe na srpskom tržištu ovaj redosled je za sada drugačiji. „Kreće se od cene, koja neretko dovodi u pitanje kvalitet ugrađenih materijala i nepoštovanje dinamike izvođenja radova.“

Kako ocenjujete Zakon o građevinskim proizvodima koji je na snazi nešto više od pola godine? Šta vidite kao najveće prednosti Zakona, kako za samo tržište, tako i za Baumit?

Baumit, kao jedan od lidera na evropskom tržištu, dočekao je apsolutno spreman implementaciju  pomenutog Zakona. Svi naši proizvodi imaju CE oznaku i ispitani su prema smernicama uredbe EU_305_2011. Proteklih godina smo investirali u laboratoriju u kojoj možemo izvršiti sva potrebna ispitivanja materijala, a samim tim i sačiniti deklaraciju o performansama građevinskih proizvoda u vezi sa bitnim karakeristikama čime smo, kao što je to bio slučaj i pre primene Zakona, apsolutno preuzeli odgovornost za sve performanse navedene u deklaraciji. Implementacija i poštovanje ovog Zakona mora da usaglasi tržište po pitanju kvaliteta proizvoda što će, po mom mišljenju,  rezultirati povećanjem cena pojedinih proizvođača.

Evropska unija zahteva od proizvođača poštovanje strogih standarda o zaštiti životne sredine. Kako se i koliko u Baumitu obraća pažnja na ekološki kvalitet proizvoda?

Kompanija Baumit, kao austrijski brend, se ovim pitanjem bavi već duži niz godina i to na dva načina: davanjem akcenta na ekološki kvalitet proizvoda kao i sa druge strane na sam proces proizvodnje.

U svojoj centrali u mestu Wopfng, 2015. godine Baumit je pokrenuo jedinstven i najveći projekat, izgradnjom 12 kuća istih dimenzija napravljenih od različitih materijala, na kome se prati uticaj građevinskih materijala na zdravlje krajnjih korisnika kao i na životnu sredinu. Partneri na ovom projektu su tehnički univerzitet u Pinkafeldu (Austrijski institut za zdravu i ekološki bezbednu gradnju) i medicinski fakultet u Beču, koji zajedno sa nama analiziraju više od 5.000.000 skupljenih podataka do sada. Rezultate ovih istraživanja koristimo za unapređivanje svih proizvoda iz naše palete.

Sa druge strane, ako prošetate našom fabrikom, koja se nalazi u samom mestu Wopfng, primetićete predivnu i besprekorno čistu prirodu u šta su se uverile i brojne arhitekte koje su sa nama ove godine išli u obilazak Baumit proizvodnje i Viva Research Park-a. Njihova najveća impresija je bila odgovornost kompanije Baumit prema životnoj sredini.

FOTO: Viva Research Park, Wopfing

U Srbiji, poštujemo sve Zakone i regulative u pogledu zaštite životne sredine. U našoj fabrici u Aranđelovcu, posedujemo sistem za prečišćavanje otpadnih voda. Na kvartalnom nivou vršimo ispitivanja otpadnih voda čije vrednosti moraju biti u propisanim okvirima.

Moram još da napomenem da je kompanija Baumit članica Saveta zelene gradnje Srbije čija je vizija, zajedno sa njenim članicama, da postane pouzdana organizacija koja vodi srpsku građevinsku industriju prema održivosti u svakom aspektu životne i radne sredine.

Koliko uspostavljanje nacionalnog sistema infrastrukture kvaliteta građevinskih proizvoda za sobom povlači dodatne investicije?

Pretpostavljam da će za veliki broj manjih proizvođača uspostavljanje sistema povući i velike dodatne investicije u pogledu dodatnog ispitivanja materijala i opremanja laboratorija. Kao što sam već rekao, Baumit je implementaciju Zakona dočekao spremno i za nas nema novih investicija u ovom pogledu.

Šta ocenjujete kao najveći izazov implementacije Zakona o građevinskim proizvodima?

Najveći izazov svakako je poštovanje Zakona. Kada pričamo o primeni nekog Zakona, ne možemo očekivati da će se on primenjivati u praksi dan nakon stupanja na snagu. Potreban je period prilagođavanja. Kao što smo i do sada radili, trudićemo se da ostvarimo kontinuitet u edukaciji tržišta. Ovo je dug proces, ali čvrsto verujemo u implementaciju.

Da li je donošenjem Zakona o građevinskim proizvodima olakšan pristup proizvođačima iz EU srpskom tržištu i kakav to uticaj može imati?

Svi EU proizvođači su uredbu EU_305_2011, na koju se odnosi Zakon o građevinskim proizvodima, primenili još 2011. godine kada je uredba u tim zemljama stupila na snagu. Proizvođači su do sada bili u nepovoljnijem položaju u odnosu na domaće proizvođače. Ovim zakonom će kontrolu i klasifkaciju svojih proizvoda samo preneti na srpsko tržište bez dodatnih investicija.

FOTO: Baumit centrala, Wopfing

S obzirom da vaša kompanija ima široku paletu proizvoda, kakvo je vaše mišljenje o postojećim proce durama prilikom apliciranja za ulogu dobavljača za realizaciju ključnih građevinskih projekata?

Ovo pitanje je vrlo zanimljivo jer kod nas još uvek ne postoji tačna procedura prilikom apliciranja za ulogu dobavljača. Procedura se razlikuje od projekta do projekta, od investitora do investitora. Svakom gradilištu prilazimo sa poštovanjem procedure koju je propisao sam investitor ili generalni izvođač radova. Neretko, krenemo u pregovore sa jednom zahtevanom tehnologijom koju prilagođavamo tokom izvođenja po zahtevima nadležnih, a sve u skladu sa Baumit tehničkim smernicama. Tu nailazimo na problem na koji sam ukazao na početku razgovora.

Da li smatrate da bi regulacija pomenutih procedura uvođenjem standardizacije pripreme dokumentacije za izbor podizvođača i dobavljača doprinela transparentnijem procesu i boljoj tržišnoj utakmici konkurentskih kompanija?

Svakako se slažem sa vama. Regulacija pomenutih procedura bi uveliko doprinela transparentnijem procesu apliciranja. To znači, svi dobavljači kreću sa iste pozicije, odgovaraju na iste zahteve a primenom Zakona o građevinskim proizvodima garantuju za svaki proizvod koji su naveli u specifkaciji. Svi proizvođači moraju ispunjavati isti nivo kvaliteta poštujući važeće standarde i zakone.

Šta predstavlja temelj kvaliteta kompanije Baumit Srbija?

Misija Baumita je da svi ljudi žive u zdravim, energetski efikasnim i lepim domovima. Ovom idejom se vodimo u procesu proizvodnje svih naših materijala.

Temelji su zasigurno poštovanje svih propisa i zakona koji su važeći u EU kao i u Srbiji. Nivo kvaliteta nam je apsolutno isti u svim zemljama u kojima poslujemo. Trudimo se da prema svakom poslu pristupimo iz partnerske pozicije i omogućimo njegovu realizaciju, koliko je u našim okvirima, uspešnom.

Baumit puno investira u istraživanja i razvoj postojećih i novih proizvoda i rešenja, a posebnu pažnju posvećuje kontinuiranoj edukaciji svih svojih zaposlenih.