Kvalitetni materijali podižu imidž investitora

Intervju: RADOMIR VUČKOVIĆ, d.i.a, direktor, ARTerracotta

Kada govorimo o tržištu fasadnih sistema u Srbiji, nažalost više nemamo proizvodnju fasadne opeke na nivou koji je postojao u nekadašnjoj Jugoslaviji, navodi Radomir Vučković, direktor kompanije ARTerracotta, koja se bavi uvozom i distribucijom keramičkih fasadnih sistema i ekskluzivni je zastupnik i distributer za jednog od najvećih i najstarijih proizvođača opeke na svetu, nemačke kompanije Roeben.

Situacija je trenutno takva da postoji nekoliko manjih domaćih proizvođača fasadne dekorativne opeke i radi se o limitiranim proizvodnjama, pa je samim tim i ponuda manja“, navodi Vučković objašnjavajući razliku između inostranih i domaćih proizvođača. „Iz ponude kompanije ARTerracotta fokus je na klinker i ručno rađenim fasadnim opekama i listelama, kao i tankim keramičkim pločama velikih formata.“

Kamen i cigla su najstariji materijali koji se koriste. Opeku odlikuje postojanost, čvrstina i estetika koja se pokazala kao vanvremenska. „Nekada smo bili limitirani bojama, a danas u ponudi postoji širok izbor u odnosu na klasičnu crvenu ciglu i to je nešto što arhitekte i projektantni vole da koriste“, objašnjava Vučković

Kako ocenjujete stanje na tržištu Srbije kada govorimo o opeci i fasadnim sistemima?

Opeka je nekada predstavljala izuzetno popularan način finalne obrade zidova. U pitanju su kvalitetno izvedeni objekti, dok su kasnije primat preuzele demit fasade kao najjeftinije rešenje, koje nije loše, ali nije trajno estetski zadovoljavajuće.

Cena koštanja renoviranja ovakvih fasadnih sistema je problem, posebno kod velikih zgrada i takve fasade se ne održavaju. Fasada je svačija i ničija i samim tim retko se o njoj brine, tj. održava. U tome je glavna prednost fasadne opeke i kvalitetnih fasadnih sistema, kao što je primena keramike, ventilisanih fasada, fibro betona, kompozitnih materijala koji su sada popularni. Ovi sistemi su inicijalno skuplji, ali daleko bolje rešenje u smislu održavanja, jer nema troškova amortizacije zbog postojanosti samog materijala.

Domaće tržište je takvo da je cena diktirala uslove. Razvojem tržišta i stvari se menjaju na bolje. Dolazi do podizanja svesti investitora koji žele da se istaknu konkurentno i ponude nešto kvalitetnije, a da biste to postigli morate ponuditi rešenje koje će dobro izgledati i nakon pet godina od završetka gradnje. Krajnjem korisniku koji kupi stan bitno je da nema česta ulaganja u eksterijer. Sa kvalitetno izvedenim objektom i odabirom kvalitetnih fasadnih materijala investitori dobijaju i zadovoljne klijente i na taj način grade svoj imidž. Izbor materijala za izradu fasade tretirao bih kao prioritet. Najbitnije je da uložite inicijalno u ono što teško možete da promenite poput vodovodnih i elektro instalacija, kao i fasade koja je lična karta jedne građevine.

Da li je i na koji način Zakon o građevinskim proizvodima doneo određene promene kada se radi o uvoznicima i distributerima građevinskih materijala?

Sertifkacija se uvek podrazumevala za određenu vrstu materijala, a posebno je bila bitna za određene velike projekte. ARTerracotta poseduje nemačke sertifkate, odnosno iz zemlje porekla proizvoda. Rađeni su i domaći atesti. Sarađujemo sa Institutom za ispitivanje materijala koji ima mogućnosti za ispitivanja i sertifkaciju koja se najčešće traži na našem tržištu, ali nisam siguran koliko mogu da odgovore na potrebu ispitivanja svih sistema.

Regulacija mora da postoji. Ni naši raniji zakoni nisu bili loši, ali je postojalo pitanje njihove primene. Zakon ne sme biti mrtvo slovo na papiru. 

Šta vam kao ekskluzivnom uvozniku i zastupniku jednog od renomiranih nemačkih brendova, predstavlja najveći problem prilikom poslovanja na tržištu Srbije?

Ne bih mogao da kažem da ima velikih problema u okviru poslovanja. Uobičajeno problemi mogu biti naplata i loše planiranje nabavke materijala od strane nekih investitora, koje rezultira kratkim rokovima isporuke, što nije uvek moguće. S druge strane, a ipak u vezi sa planiranjem je i neobaveštenost investitora, pa i projektanata, što je u 21. veku teško za poverovati, ali je prisutno.

Kakva su vaša iskustva po pitanju saradnje sa sertifkacionim telima i da li su deklaracije proizvoda EU dovoljne za apliciranje za ulogu dobavljača prilikom realizacije građevinskih projekata?

Jedina povezanost u okviru primene sertifikata sa domaćim institucijama ostvarili smo sa Institutom za ispitivanje materijala, na kome su urađena ispitivanja za fasadnu opeku. Što se tiče ostalih standarda i sertifikata, konkretno kada su u pitanju keramičke ventilisane fasade, na zahtev izvođača projekata dostavljamo sertifikat proizvođača koji se u najvećem broju prilika prihvata, jer su rađeni po standardima EU. Podrazumeva se da svi proizvođači imaju sertifkovane svoje proizvode, ali se u određenim slučajevima traži sertifikat za sistem koji čine materijali više različitih proizvođača, te tu može nastati problem, pogotovo kada se radi o protivpožarnim uslovima.

Šta predstavlja temelj kvaliteta ARTerracotte?

Nudimo kvalitetne materijale proizvođača koji su gradili renome i reference godinama unazad i širom sveta. Uvodimo nove materijale. Fokus je na keramičkim fasadnim sistemima, a kao novinu istakao bih ploče velikih formata, za javne i poslovne objekte. Ovaj tip materijala konkurentan je sa cenom u odnosu na slične materijale drugačijeg kvaliteta. Cilj nam je uvek da tržištu ponudimo nešto novo.