Kako će izgledati kuće na Marsu?

 

NASA je odabrala pet pobedničkih rešenja za dizajn modularnih objekata za život na Marsu u najnovijoj fazi svog takmičenja. Habitat takmičenje predstavlja koncepte skloništa i objekata za četiri astronauta u misiji na Marsu, a propozicije nalažu da je za njihovu konstrukciju neophodno da koristite tehnologiju 3D štampanja.

Pored samog dizajna objekata i načina njihove izgradnje, timovi koji učestvuju u takmičenju morali su da osmisle rešenja za transport materijala neophodnih za izgradnju sa Zemlje na Mars, ali i da uzmu u obzir razlike u atmosferi i pejzažu na novoj planeti. Svaki tim je morao da stvori digitalne prikaze grafičkih i funkcionalnih karakteristika kuće na Marsu koristeći posebne softverske alate.

Od 18 grupa iz celog sveta, NASA je izabrala najbojih 5 koji će međusobno podeliti nagradu u iznosu od 100.000 dolara, u zavisnosti od osvojenog broja bodova.

1.mesto

Prvo mesto pripalo je timu Zopherus. Prema njihovom konceptu, za 3D štampanje koristio bi se materijal sa površine Marsa. Nakon skeniranja površine izabralo bi se optimalno mesto za štampu, dok bi autnomomni roboti prikupili neophodan materijal za izgradnju. Struktura objekata je šestougaona što omogućava da se staništa štampaju blizu jedno drugog i tako kreirajući zajednicu, odnosno malo naselje. Veliki prozor na nivou mezanina svakog staništa pruža pogled na pejzaž Marsa, a svetlost omogućava uzgoj male hidroponske bašte, oja ujedno proizvodi i kiseonik.

 

2. mesto

Marsha dizajn takođe pretpostavlja upotrebu materijala sa nove planete za izgradnju, čime se smanjuje količina materijala koje je neophodno transportovati sa Zemlje. Tim je razvio inovativnu mešavinu bazaltnih vlakana, koja bi dobili iz stena sa Marsa i obnovljive bio-plastike koja bi se dobila od biljaka koje bi astronauti gajili na Marsu. Za razliku od Zopherus rešenja, Marsha staništa predstavljaju zasebne samostalne strukture.

3. mesto

Treće meso pripalo je timu Kahn-Yates koji je takođe staništa kreirao kao samostalne objekte, sa elegantnim duguljastim oblicima koji za cilj imaju smanjenje uticaja peščanih oluja. Prilikom sletanja na Mars eksterna školjka letelice bi se odvojila, ostavljajući tako prefabrikovano jezgro budućeg staništa koje bi se doatno proširilo 3D štampanjem na licu mesta, takođe koristeći materijale dostupne na licu mesta.

4. mesto

SEArch+/ApisCor osmislio je stanište sa dvostrukom školjkom. A ideja je da se ovakvim dizajnom postigne zaštita od radijacije.

5. mesto

Na petom mestu nalazi rad Northwestern univerziteta, stanište koje odlikuje jedinstvena sferna školjka i spoljašnja parabolična kupola.

Takmičenje u izgradnji staništa na licu mesta namenjenog misiji na Marsu nalazi se trenutno u trećoj fazi. Takmičenje ima za cilj da istraži tehnologije gradnje neophodne za kreiranje održivih stambenih rešenja na Zemlji, Mesecu, Marsu pa i šire.

U fokusu prve faze takmičenja, koja se održala 2015, bio je dizajn samih objekata, a naredne 2016. održala se i druga faza takmičenja koja se fokusirala na tehnologiju materijala, pa je bilo neophodno da timovi kreiraju strukturne komponente projekta. Preostale su još četiri faze, koje će se završiti 3D štampanjem rešenja finalista.