King Town Grand Hotel

Smešten u središtu najprometnijeg dela turističke vijetnamske metropole Nja Trang, “King Town Grand Hotel” je dizajniran da bude model tropskog gradskog hotela višenamenske funkcije. Projektovanje i izvođenje enterijera povereni su arhitektonskom timu kompanije “Sajgon Ngujenlong

Smešten u središtu najprometnijeg dela turističke vijetnamske metropole Nja Trang, “King Town Grand Hotel” je dizajniran da bude model tropskog gradskog hotela višenamenske funkcije. Projektovanje i izvođenje enterijera povereni su arhitektonskom timu kompanije “Sajgon Ngujenlong konstrakšen”. Projekat je uspešno realizovan sredinom 2016. godine.

Lokacija za izgradnju hotela nalazi se u centralnoj gradskoj zoni. Svi prilazi hotelu (motorni i pešački) rešeni su na odgovarajući način i naglašeni shodno svojoj važnosti. Hotel karakteriše gabarit tipičnih vijetnamskih standarda, širine 22 m i dužine 60 m.

 

Arhitekte su imale pred sobom velike izazove, kao što su blizina morske obale, ali i specifična vijetnamska tropska klima. Korišćenje sunčeve svetlosti i dovod svežeg vazduha rešeni su uvođenjem vertikalnog tunela (16 spratova visine) u samom središtu hotela. Ova praznina osigurava prirodno osvjetljenje i ventilaciju unutrašnjih prostora kako bi se smanjila upotreba veštačke rasvete i klima-uređaja, te na taj način pomaže smanjenju rasipanja energije.

Posebna pažnja posvećena je rešavanju problema parkiranja formiranjem podzemne garaže. Iznad pomenute garaže nalazi se veliki plato uređen tako da doprinosi reprezentativnosti hotela. Jedan od važnijih elemenata u ovom konceptu predstavlja i otvoreni bazen na frontalnoj strani hotela. On efektno vizuelno povezuje hotel sa okolnim prostorom, odnosno morem.

 

Arhitektonski tim je uspešno uspeo da pomiri zahteve vlasnika hotela sa željenim estetskim rešenjima. Botanička fasada na začelju hotela osmišljena je kako bi se iskoristilo vijetnamsko tropsko vreme. Drveće prosečne visine tri metra formira svojevrsni zeleni zid na balkonskim pročeljima. Ova visoka stabla vertikalno povezuju spratove i naglašavaju vizuelni kontinuitet objekta. Što se tiče unutrašnjeg prostora, svi sadržaji hotela – javnog, administrativnog i ekonomskog karaktera jasno su pozicionirani i povezani na način koji je karakterističan za ovakvu vrstu javnih zgrada. Hotel je oblikovan funkcionalno i estetski u skladu sa strogim zahtevima modernog turizma i ugostiteljstva. U dizajnu enterijera se insistiralo na jednostavnosti i estetskom minimalizmu. Imajući u vidu da se radi o hotelu gradskog tipa, hotel poseduje: konferencijsku salu kapaciteta 200 osoba, 74 jednokrevetne, 14 dvokrevetnih soba i 10 apartmana. Spratnost hotela je Po+P+M+14, a bruto površina 8.620 m.

U dizajnu enterijera pažljivo su korišćeni lokalni materijali i tradicionalni dekorativni motivi. Najzastupljeniji materijali su prirodni kamen porolit i mermer oniks. Za izradu fiksiranog nameštaja, kao što su barovi i pultovi, korišćeno je lokalno tropsko masivno drvo tik. U opremanju enterijera soba i apartmana korišćen je nameštaj italijanske kompanije “Dijemebi”. Za pojedina rasvetna tela korišćena u reprezentativnim prostorima lobija, kao i u eksterijeru, angažovan je takođe poznati italijanski brend “Luče”.

 

“King Town Grand Hotel” u svom dizajnu svakako prati savremene arhitektonske i konstuktivne trendove, ali se takođe vešto koristi i prednostima od procvata turizma na tom području. Ključni pojmovi koje su stvaraoci ovog zdanja imali na umu su – uživanje u lokalnoj tropskoj klimi, korišćenje prirodne energije i maksimiziranje potencijala lokalnih zanatlija i materijala. Projektanti se nadaju da će njihov dizajn postati prototip nove vrste hotela u Vijetnamu.

 

Odgovorni projektant: dipl.inž.arh Ph?m Nguy?n B?o
Dizajn enterijera: dr Siniša Prvanov
Građevinski nadzor: dipl.inž.arh Hien Nguyen Thang