Tehnologija više nije bauk u građevinskoj i infrastrukturnoj industriji

Za razliku od ranijih godina, kada su na konferencijama i sajmovima o građevinarstvu teme kao što su digitalni alati i IT rešenja u građevinskoj i industriji nekretnina uglavnom bili samo dodatne teme za popunjavanje programa, 2020. godina donela je značajan zaokret – PropTech paneli danas imaju udarne termine u okviru ovakvih događaja, a tome smo nedavno posvedočili  i na REBEC (Real Estate Belgrade Exhibition & Conference) događaju koji je organizovan u Beogradu.

 

Panel na temu PropTech-a u okviru REBEC događaja doneo je osvrt na trenutno stanje u okviru industrije digitalnih alata koji se koriste u građevinarstvu (ConTech) i industriji nekretnina. Iako se građevinarstvo generalno smatra jednom od najmanje digitalizovanih industrija, činjenica je da se i na ovom polju dešavaju tektonske promene, kao i da uspešni menadžeri za upravljanje nekretninama i investitori na globalnom nivou, ne samo da već koriste digitalne alate, već i aktivno selektuju rešenja koja im najviše odgovaraju i koja će na najbolji način odgovoriti na njihove potrebe.

Učesnici PropTech REBEC panela generalno su se saglasili da su neke od najznačajnijih karakteristika koje digitalni alati u građevinskoj i industriji nekretnina moraju da imaju: lakoća primene i korišćenja za krajnjeg korisnika, mogućnost pristupa putem interneta, skladištenje podataka putem „rešenja u oblaku”, mogućnost prilagođavanja specifičnim potrebama korisnika, ali i modularnost i mogućnost integracije sa već postojećim rešenjima i alatima koji su na raspolaganju u cilju pokrivanja celokupnog projekta i problema iz različitih oblasti. Svakako, jedna od bitnih karakteristika kvalitetnih PropTech rešenja je i cenovna pristupačnost – na ceni nisu alati za koje je potrebna velika investicija, već pre svega oni koji su isplativi u kratkom roku i za koje korisnik sam može birati kada će ih koristiti.

Kao primer jednog od uspešnih PropTech rešenja na panelu istaknut je PlanRadar softver, koji korisnicima omogućava razmenu informacija i dokumentacije o građevinskim, infrastrukturnim i projektima upravljanja nekretninama u realnom vremenu. Kao start-up kompanija za koju je nedavno realizovana serija A venture investicija i koja beleži rast od preko 300% na godišnjem nivou PlanRadar predstavlja dobar primer na koji način se prepoznavanjem konkretnih problema korisnika na građevinskim projektima može kreirati alat koji je lak za primenu, a istovremeno donosi značajne uštede za investitore i izvođače – o čemu svedoči i činjenica da korisnici ovog alata navode da na nedeljnom nivou štede oko 7 sati na poslovima komunikacije, razmene dokumentacije i pripreme izveštaja.

Upravljanje pametnim gradovima bazira se na razmeni informacija

Pored pojedinačnih građevinskih projekata na kojima digitalne tehnologije mogu obezbediti praćenje dešavanja na terenu, upravljanje resursima i timovima, kao i unapređenu analitiku ili mogućnost unapređenja zdravstvene bezbednosti, kao što se pokazalo u toku pandemije Covid-19, digitalna rešenja mogu imati posebno značajnu ulogu i u upravljanju pametnim gradovima, ali i na infrastrukturnim projektima.

Sa napredovanjem kvaliteta života u gradovima i povećanim zahtevima žitelja pametni gradovi postaju neophodnost. U tom smislu, ono što digitalne tehnologije mogu da ponude pre svega su koristi koje prepoznaju oni koji gradovima upravljanju – lokalne samouprave i gradski menadžeri. Mogućnost da se sa jednog mesta mogu kontrolisati i sa nadležnim službama komunicirati informacije o objektima koji se restauriraju, upravljanju rasvetom ili drugim problemima gradske infrastrukture rezultuju u primeni i usklađivanju digitalnih alata za građevinsku industriju sa GIS sistemima bez kojih se više ne može zamisliti funkcionisanje pametnih gradova.   

Minimiziranje grešaka i povećana transparentnost infrastrukturnih projekata

Drugi panel u okviru REBEC događaja na kom je posebno istaknut značaj digitalnih tehnologija u oblasti građevinarstva odnosio se na razvoj infrastrukture. Imajući u vidu poremećaje koje je Covid-19 pandemija donela globalnoj ekonomiji zajednička ocena učesnika ovog panela je da će infrastrukturni projekti, kao pogonski projekti cele privrede, u narednom periodu biti u centru pažnje nacionalnih ekonomija. Ovo je posebno bitno za region Jugoistočne Evrope, u kom će dalji razvoj infrastrukture doprineti povećavanju konkurentnosti i unapređenjima u oblasti logistike, transporta, trgovine, itd.

Jedan od učesnika panela na temu upotrebe digitalnih tehnologija u oblasti infrastrukture Mikhail Pokataev, vođa projekta kompanije Azvirt u Srbiji naveo je da se, pored postojećih infrastrukturnih projekata u Srbiji u narednom periodu očekuju i novi, a dodatno je naglasio i da u okviru svoje kompanije insistira na upotrebi digitalnih alata koji olakšavaju poslovanje svim učesnicima i snižavaju troškove, uključujući ponovo PlanRadar softver kao jedan od primera alata korisnih u praksi. Pokataev je posebno naglasio da nakon pandemije Covid-19 očekuje prelazak na „sledeći nivo“ digitalizacije u oblasti infrastrukturne izgradnje, čime će dodatno biti unapređeno nadgledanje radova, terena, i timova, kao i mogućnost dobijanja strukturiranih i centralizovanih informacija na nivou celog projekta.

Unapređenje infrastrukturne industrije omogućava ne samo unapređenja u procesu gradnje, već se uz pomoć BIM tehnologije ili  interneta stvari može obavljati i efikasno praćenje performansi projekata nakon njihove realizacije i blagovremeno uočavanje svih nedostataka. Takođe, primena alata koji omogućavaju proveru kvaliteta materijala predstavljaju naredne korake u oblasti infrastrukture od kojih se očekuje da donesu dodatna unapređenja i snižavanja troškova u ovoj oblasti.

Tehnologija nije bauk

Iako su korisnici nekada nespremni da menjaju svoj način rada, činjenica je da digitalne tehnologije u industrijama građevinarstva, nekretnina i infrastrukture donose konkurentne prednosti. Upravo zbog toga važno je da i kreatori ovih tehnologija pođu od korisnika i da im omoguće jednostavna rešenja za konkretne probleme koji ih muče, ali i da korisnici sagledaju na koji način im relativno male investicije mogu doneti značajne uštede i povećanje profitabilnosti.

„Digitalizacija će doneti internalizaciju poslovanja, veći kvalitet, dinamičnije poslovanje. Dolaze novi naraštaji inženjera i arhitekata, koji su već naviknuti na digitalne tehnologije. Oni nisu spremni da troše svoje vreme na administrativne poslove i prikupljanje i objedinjavanje izveštaja, već žele da izveštaje dobiju uz pomoć jednog pritiska na dugme, a da svoje znanje ulože u ono za šta su se školovali – nova rešenja, dizajn, realizaciju projekata“ – naglasio je Domagoj Dolinšek, jedan od osnivača i menadžera kompanije PlanRadar, jedne od kompanija koja i domaćim građevinarima nudi digitalna rešenja za savremeno poslovanje.