Zabriskie Studio: Arhitektura koja se ostvaruje

 

Temu razvoja Beograda u arhitektonskom i urbanističkom smislu trebalo bi sagledati razmatrajući situaciju u poslednjih nekoliko godina u našoj prestonici, a ne u odnosu na svetske metropole, smatra Lela Alempijević, partner i izvršni direktor arhitektonskog biroa Zabriskie Studio. „U poslednjih pet godina evidentan je nagli razvoj, naročito u stanogradnji, a koji je prouzrokovan velikom potražnjom ovog tipa nekretnina“, navodi naša sagovornica.

Taj bum masovne stanogradnje približio je standarde svetskom nivou, smatra Vladimir Đorić, konsalting direktor i partner u Zabriskie Studio. „Prethodni period bio je karakterističan po manjim investitorima i usitnjenim projektima. Počevši od Belvila i A bloka, situacija se drastično menja. Primera radi Zabriskie trenutno radi na projektima Merin Hill na Lekinom brdu, East Side na Konjarniku, i Square na Voždovcu, koji postavljaju standarde koji se mogu primeniti bilo gde“, navodi Đorić i ističe da veruje da će naredni period doneti razlike upravo na temu arhitekture, dizajna i odnosa prema urbanizmu i kontekstu i osmeliti i arhitekte i investitore na hrabrije i drugačije projekte.

„Zbog velike potražnje prodaje se uglavnom sve što se izgradi, ali treba biti oprezan pri izvlačenju zaključaka o eventualnim trendovima u ovakvoj situaciji“, napominje Lela, sa kojom se slaže i Milka Gnjato, kreativni direktor i partner u arhitektonskom birou Zabriskie, koja ističe da se zapravo mali broj ljudi pronalazi u estetici koja trenutno ima primat.

Kako potvrđuju iz svoje prakse, investitori sve češće odstupaju od generičke arhitekture, što ukazuje da se i tržište menja i postaje ozbiljnije. Da bi nastavilo da se dalje razvija pozitivnim diskursom, smatraju da bi raspisivanje konkursa za projekte i od strane privatnih investitora, trebalo da postane praksa. „Zdrava konkurencija je jako važna i u ovom segmentu, kao i u svakom drugom poslu. Na ovaj način podigao bi se kvalitet projekata, što ima benefite i za sam grad, a sami projekti se ne bi svodili na momenat kreacije već ozbiljno istraživanje i otkrivanje potencijala lokacije“, ističu u Zabriskie studiju.

Zabriskie Studio: Poslovno-stampeni projekat Merin Hill

Ovakav stav u saglasnosti je sa pristupom koji sami neguju. Ne odustaju od vrednosti arhitekture u funkcionalnom smislu, a svoj arhitektonski biro, koji trenutno čini 15 arhitekata, koncipirali su tako da svaku fazu razvoja projekta prate određeni timovi – od autorskog, preko ineženjerskog i tehničkog. Zahvaljujući ovakvom konceptu Zabriskie Studio može da pruži rešenje i za velike projekte, i pruža uslugu i kvalitet koji se može očekivati od velikih korporacija. Udruženi deluju gotovo četiri godine, a svako od partnera Zabriskie studija ima više od 15 godina iskustva. Iz dosadašnje prakse sigurni su u to da je tim pobedničko rešenje, a članovi njihovog tima, koji će do kraja godine biti i proširen, autori su projekata na kojima učestvuju i na tome posebno insistiraju. Dodatno, ističu da je dobar projekat rezultat međusobnog poverenja investitora i arhitektonskog biroa, jer jedino na taj način, uz sinergetsko delovanje i interakciju može se doći do ozbiljnijih rezultata.

Dobar odnos koji ostvaruju sa investitorima proizilazi iz iskustva da su se i sami našli u toj ulozi. Kroz Vibe construction, kompaniju koja se bavi investicijama u stanogradnju, u kojoj su partneri, kroz dva projekta iskusili su koliko je zahtevna uloga investitora u našim okolnostima koje prati nedovoljno uređen sistem kao i brojne nepredviđene situacije.

Zabriskie Studio: Stambeni projekat Krfska

Ovakvo iskustvo doprinelo je jedinstvenom pristupu poslu i dodatnoj usluzi koju pružaju, a koja se može definisati kao urbanistički konsalting.

Beograd ima mali broj slobodnih i tržišno upotrebljivih lokacija, koje su infrastrukturno opremljene, jer stepen pokrivenosti planskom regulacijom još uvek nije stopostotan. Samim tim skok cena na tržištu diktira nedostatak lokacija. Veoma bitan momenat kod odabira lokacije i donošenja odluke da li investitor treba da uloži u nju, jeste informacija o potencijalima te lokacije i još važnije manama i otežavajućim okolnostima. Takve informacije nije moguće dobiti iz prostog čitanja plana, indeksa izgrađenosti ili spratnosti. Dobijaju se na osnovu jedne multidisciplinarne analize i katastra i imovinsko-pravnog sagledavanja lokacije, urbanistički i infrastrukturno“, objašnjava Vladimir Đorić, koji naglašava da je u njihovom pristupu izuzetno važno i da se prati šta kaže praksa u određenim situacijama ovog tipa kako bi se donela konačna odluka i pronašlo odgovarajuće rešenje.  „Projektovanje je živ proces tokom kog postoji veliki broj nepoznanica, pa sa svakim novim projektom i učimo“, nadovezuje se Lela Alempijević.

Svaka lokacija ima neki svoj kontekst i uslovljenosti. Izazov je iznalaženje pravog rešenja, postavke objekta, odnosa prema terenu i stvaranje jedne zdrave celine i oblikovno i funkcionalno“, ističe Milka Gnjato. „Uvek se trudimo da izazov ili eventualni problem interpretiramo tako da pronađemo rešenje koje će doneti benefit i investitoru i budućim korisnicima objekta. Jedan od poslednjih primera je pitanje potrkovlja koje je u Beogradu vrlo problematično i često se ispostavi kao prostor koji se najslabije prodaje, odnosno traži. Na projektu Merin Hill u saradnji sa timom naših kolega koji su bili angažovani od strane investitora kreirali smo rešenje koje je u skladu sa zadatim urbanističkim standardima, a samim korisnicima pruža viši kvalitet stanovanja. Uradili smo inverziju uobičajenog načina korišćenja dupleksa i u donjem delu kreirali noćnu zonu, a u gornjem dnevnu sa velikim baštama“, objašnjava Milka Gnjato. „Na ovaj način, praćenjem onoga što se dešava u praksi, kreiran  je novi motiv celokupnog projekta, a ovi stanovi postali su tokom faze pretprodaje veoma popularni među kupcima.“

Ocenjujući dalja kretanja u razvoju grada članovi Zabriskie tima ocenjuju da će u narednom periodu veoma biti interesantna lokacija donjeg Dorćola, gde uz investitora Granit Invest rade na jednom projektu. Urbana rekonstrukcija i adaptacija industrijskih projekata u određenim delovima Beograda već je počela, a velika tema u smislu urbanističkog razvoja i promišljanja biće i Novi Beograd, kako bi se izbegla segregacija poslovnog i stambenog dela ove lokacije, navode naši sagovornici. Milka Gnjato ističe da ključ za uspeh razvoja nisu samo ekonomske prilike ili potražnja već planiranje. Uslov za dobar razvoj su dobro strateško, funkcionalno i ambijentalno planiranje na nivou grada, sprovođenje arhitektonsko-urbanističkih konkursa kao i građenje arhitektonske kulturne politike.

Zabriskie Studio: Projekat Mia Dorćol