Beograd drugu godinu zaredom izdao građevinske dozvole za preko milion kvadrata

Grad Beograd je u 2018. godini izdao građevinske dozvole za 1.009.221 kvadratni metar, čime već drugu godinu zaredom prebacuje milion kvadrata godišnje.

Izdato je 976 lokacijskih uslova i 228 građevinskih dozvola iz nadležnosti grada koji se odnosi na objekte preko 800 kvadrata. Za objekte manje od 800 kvadrata građevinske dozvole izdaju gradske opštine.

U poređenju sa uspešnom 2017. godinom, prošle godine je u Beogradu izdato 17 odsto više građevinskih dozvola i 16 odsto više lokacijskih uslova, naveo je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, i dodao da je 2011. godine Grad izdao građevinske dozvole za 197.037 metara kvadratnih, 2012. godine za 242.567 metara kvadratnih, dok je prošle godine izdato građevinskih dozvola za 1.002.015 metara kvadratnih, a ove godine za 1.009.221 metar kvadratni.

„Ovi podaci, kao i činjenica da su 2012. godine u Beogradu izdate 104 građevinske dozvole, a 2018. godine 222 dozvole, jasno govori koliko je naša politika uspešnija“, naglasio je zamenik gradonačelnika.

Vesić je rekao da očekuje da će oštre mere koje je država preduzela krajem godine kako bi se zaustavila bespravna gradnja dati rezultate i dovesti do izdavanja većeg broja građevinskih dozvola u 2019. godini.

„Zaustavljanje bespravne gradnje, zbog čega je Vlada Srbije menjala zakone, bio je naš najveći izazov u prošloj godini. Prema Nacionalnoj strategiji rizika, bespravna gradnja označena je kao najveća opasnost za pranje novca stečenog nelegalnim aktivnostima. Oni koji su bespravno gradili nisu samo prali novac, već nisu plaćali obaveze prema državi i lokalnim samoupravama kao što su porezi i naknada za građevinsko zemljište i gradili su objekte van svih standarda, za čiju sigurnost niko ne može da garantuje“, naveo je Vesić i najavio da će Grad Beograd u januaru 2019. godine početi sa rušenjem bespravnih objekata, prvo onih koji se nalaze na javnom zemljištu namenjenom za izgradnju infrastrukture.

Prema njegovim rečima, već u ovom mesecu Grad Beograd će u katastru, na osnovu ovlašćenja koja daju izmene zakona, upisati zabeležbu o zabrani prometa na svim nelegalnim objektima koji su izgrađeni, a biće javno objavljen taj spisak, kako bi građani bili upoznati sa ovom činjenicom prilikom odluke o kupovini stana.

Grad Beograd će uskoro otvoriti posebnu telefonsku liniju i mejl adresu, gde će građani moći anonimno da prijavljuju bespravnu gradnju, a gradska inspekcija će na takve prijave zajedno sa tužilaštvom izlaziti u roku od 24 sata. O svemu će biti odmah obaveštavana javnost preko zvaničnog sajta Grada Beograda“, pojasnio je Vesić.

Vesić je istakao da je Grad Beograd u 2018. godini doneo nekoliko odluka kojima treba da se pospeši gradnja – svi investitori koji ulažu preko 50 miliona evra imaju pravo na posebnu radnu grupu u kojoj se nalaze predstavnici svih državnih organa i organa lokalne samouprave koji su važni za realizaciju investicije, postoji mogućnost da investitori dobiju popust i prilikom izgradnje nedostajuće infrastrukture, da se garancija i obaveze prema gradu plaćaju fazno kako se razvija investicija, a ne odmah, i omogućeni su veći popusti prilikom plaćanja naknade za građevinsko zemljište jednokratno.

„Zato je danas Beograd grad kranova, koje niste mogli da vidite do 2013. godine, i zato danas imamo skoro 1.500 aktivnih gradilišta“, zaključio je zamenik gradonačelnika Goran Vesić.