Razvoj u skladu s promenama

Sa dolaskom digitalizacije i promenom načina i stila života promenile su se sve oblasti biznisa, pa se i svet nekretnina konstantno menja. Danas šoping-molovi treba da pruže posetiocima mnogo više sadržaja i da predstavljaju prostor za druženje, šetnju i zabavu, a ne samo za šoping. Poslovni prostor mora da omogući zaposlenima i oblast u kojoj mogu da se opuste i zabave, a ne samo da rade, ističe Zorana Ždrale Burlić, generalni direktor Delta Real Estate-a.


„Bez obzira na sve promene, investitori znaju da prepoznaju gde postoji tražnja i prostor za ulaganje. U Srbiji je trenutno stanogradnja na vrhuncu, cene kvadrata su najviše u regionu, krediti izuzetno povoljni, ali taj trend će maksimalno trajati još dve godine. Beograd nije imao adekvatnu ponudu u oblasti retail-a, investitori su to prepoznali i trenutno je u izgradnji nekoliko novih šoping-molova. Postoji i tražnja za poslovnim prostorom. Sledeće godine otvaramo šoping molove Delta Planet u Varni i Banjaluci i hotel Indigo u Čika Ljubinoj, a započinjemo tri nova velika projekta: Delta Planet Beograd, Delta Centar i Delta Holding HQ. Ovi projekti predstavljaju investiciju od 600 miliona evra, ali i radna mesta za nekoliko hiljada ljudi ukupno tokom izgradnje i nakon otvaranja objekata.“

 Koji trendovi su zastupljeni kada govorimo o izgradnji retail i hotelskih objekata, po kojima je Delta Real Estate prepoznatljiv?

Trendove u retailu diktiraju veliki brendovi. Investitori treba da odgovore na potrebe velikih igrača u retail industriji. Sada je trend da broj radnji bude manji, a veličina radnji veća, da kupcima bude omogućeno da lako uđu i izađu iz lokala i da se osećaju prijatno u prostoru. U oba naša šoping-mola koja trenutno gradimo unapred planiramo i u dogovoru sa zakupcima pravimo izmene koje su njima potrebne.

Standardi u hotelijerstvu zavise od kategorije hotela i zahteva određenog brenda. Na primer, InterContinental hotel zahteva da veličina sobe bude najmanje 40m2. Lanac Indigo hotela karakteriše to da u najvećoj mogućoj meri uvažava kulturu i istoriju sredine u kojoj je objekat lociran.

Pozicionirali ste se kao regionalna kompanija. Na osnovu kojih kriterijuma i standarda bazirate svoje projekte na različitim tržištima?

Odluku o tome gde ćemo da investiramo baziramo na istraživanju o tom tržištu i poslovnoj klimi, kao i poznavanju naših kapaciteta. Ljubljana nije imala luksuzni hotel visoke kategorije i uz naše znanje, finansije i odličnu saradnju sa nadležnim institucijama, sagradili smo InterContinental za svega 18 meseci.

Retail ponuda u Banjaluci je vrlo mala i tu smo uvideli prostor za ulaganje. Ovaj grad će početkom sledeće godine dobiti najveći šoping-mol u Bosni i Hercegovini koji će moći da ispuni potrebe ne samo Banjalučana već i građana okolnih mesta. U Varni je malo drugačija situacija. Konkurencija je jaka, ali će naš format šoping-mola i ponuda biti novi i potpuno drugačiji od svega što u tom gradu postoji.

Šta vidite kao najveće izazove daljeg razvoja real estate sektora u Srbiji?

Najveći izazovi u Srbiji su birokratske i administrativne prirode, kao i nejednaka pravila za sve igrače na tržištu. Svakom investitoru su bitni sigurnost tržišta i jasna pravila igre. Ako to nemate, onda previše rizikujete i odlučujete da igrate na stabilnijem terenu sa jasnim pravilima. U Srbiji se predugo čekaju dozvole, rešenja administrativnih i pravnih pitanja i to mnogo usporava razvoj naše industrije.

Najveći uspeh koji je vaša kompanija postigla tokom celokupnog poslovanja?

Naš najveći uspeh su naši zaposleni, njihovo znanje, ekspertiza i požrtvovanost kojom obavljaju svoj posao. Zatim naš ugled i reputacija koju imamo i kod banaka kada dogovaramo kredite i uslove investiranja i kod zakupaca kada popunimo šoping-mol čim počnemo da ga gradimo. Dokazali smo se ne samo kao eksperti u projektovanju i izgradnji već i u održavanju i upravljanju objektima. Zbog toga smo u očima klijenata i saradnika pouzdan, dugoročni partner. Planiramo da budućim aktivnostima takvu reputaciju zadržimo, a rezultate samo povećamo.