Zabrana prodaje stanova do legalizacije

Sve nelegalno sagrađene nekretnine, koje nisu dobile građevinsku dozovu jer ne ispunjavaju uslove za legalizaciju, opštine, ili nadležni državni organi, moći će da sruše odmah posle drugostepene odluke. Više neće morati da se čeka ishod eventualnog upravnog spora. Ovo je jedna od najvažnijih izmena u Zakonu o ozakonjenju, koje je Vlada po hitnom postupku usvojila prošlog četvrtka i o kojima bi već ove nedelje trebalo da raspravljaju poslanici u Skupštini.

 

„U dosadašnjoj praksi uvideli smo da je jedna od glavnih zloupotreba postupka o ozakonjenju bila vođenje maratonskih upravno-sudskih postupka za ozakonjenje nelegalnih objekata, koji u Srbiji u proseku traju nekoliko godina. Sada smo predvideli da je umesto pravosnažnog rešenja kojim se odbija ili odbacuje zahtev za ozakonjenje dovoljno konačno (najčešće drugostepeno) rešenje kojim se zahtev za ozakonjenje odbacuje ili odbija. Očekujemo da će ova mera doneti mnogo više uklanjanja nelegalnih objekata nego do sada, jer se na rušenje čekalo do okončanja predugih upravnih i sudskih sporova”, kaže Zorana Mihajlović, ministrarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Ona ističe i da se izmene zakona ne odnose samo na one koji su već prekršili zakon, već deluje i preventivno na sve one koji u kršenju ovog zakona vide priliku da se enormno obogate.

„U izmenama ovih zakona predviđeno je da svi nelegalni objekti imaju zabranu prometovanja do donošenja konačnog rešenja o ozakonjenju, ili njegovog odbijanja. Ova odredba usmerena je pre svega protiv svih onih nedgovornih investora koji žele kršenjem zakona i izbegavanjem plaćanja građevinskih i komunalnih opštinskih i gradskih taksi da se obogate. Zbog njih uvodimo ovu zabranu i neće moći da trguju nelegalnim objektima”, kaže potpredsednica Vlade.

Ona naglašava da će izmenama zakona opštinski i gradski građevinski inspektori dobiti mnogo veća prava, ali i veće obaveze koje treba da dovedu do toga da se stane na put gradnji nelegalnih objekata.

„Država se nedovoljno oštro postavila prema ovom problemu za čije rešenje je potrebno mnogo više od rada jednog ministarstva, već društveni i politički konsenzus. Želim i da apelujem na građane da ne kupuju nelegalne objekte jer će imati problema sa takvim nekretninama, da opštinski organi nelegalne objekte ne priključuju na komunalnu infrastrukturu, da Poreska uprava ne dozvoli da se nelegalni objekti koriste za obavljanje bilo koje delatnosti. Uverena sam da su izmene zakona o ozakonjenju korak u dobrom smeru i da će naići na podršku u parlamentu, jer su u interesu svih onih građana koji se pridržavaju zakona“, naglašava Mihajlovićeva.

Prema rečima Gorana Vesića, zamenika gradonačelnika Beograda, ubuduće neće biti moguća legalizacija objekata koji nisu vidljivi na satelitskom snimku iz 2015. godine.

„Do sada, oni objekti koji su ranije popisani nisu morali da budu na snimku i to se, nažalost, zloupotrebljavalo u nekim lokalnim samoupravama. Satelitski snimak biće dostupan svim građanima, što znači da će svaki građanin moći da ga vidi i više niko, poput bespravnih investitora, neće moći da ih vara. Pored toga, katastar će voditi javni registar u koji će biti upisane sve zgrade u procesu legalizacije, pa će svaki građanin moći da vidi u kakvom statusu je zgrada“, rekao je Vesić.

Prema njegovim rečima, novina je i da će ubuduće i vlasnik parcele na kojoj je bespravni objekat biti odgovoran i odgovaraće krivično. Na ovaj način štite se građani, a oštrije kažnjavaju bespravni investitori. 

„Pored toga, izmenama ovog zakona uvedene su mnogo oštrije kazne i za građevinske inspektore ukoliko ne postupe u roku, ne stave traku, tako da će i oni imati veću odgovornost, ali i direktori komunalnih preduzeća jer su predviđene drastičnije kazne i kada se uvodi javna infrastruktura za bespravnu gradnju“, rekao je zamenik gradonačelnika i ponovio da je bespravna gradnja zlo ovog društva jer se državi ništa ne plaća, a opterećuje se postojeća infrastruktura i negativno utiče na bezbednost zgrada i okolnih stanara. 

Novina je i to da će bespravni graditelji imati obavezu da podnesu poresku prijavu za porez na imovinu pre dobijanja rešenja o ozakonjenju. To bi trebalo da utiče na povećanje broja poreskih obveznika budući da u Beogradu trenutno samo pet odsto vlasnika ozakonjenih objekata plaća porez na imovinu.

Bespravnim graditeljima biće zabranjeno naknadno priključenje njihovih objekata na javnu infrastrukturu. Za javna preduzeća koja to dozvole, predviđene su kazne od 1,5 do tri miliona dinara ili krivična odgovornost u ponovljenom postupku.