Inovativno rešenje - alat za projektovanje zelenih zgrada

Međunarodna finansijska korporacija (IFC) kreirala je globalni standard zelene gradnje, sistem za sertifikaciju zelenih zgrada i softver koji predstavlja alat za projektovanje zelenih zgrada, fokusiran na efikasnost resursa: energije, vode, kao i energije upotrebljene za proizvodnju materijala.

EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) koristi kompjutersku simulaciju koja objedinjuje podatke o odabranoj lokaciji i samoj zgradi, da bi kao rezultat prikazao moguće uštede za svaku od odabranih mera ili tehnologija za poboljšanje efikasnosti objekta“, objašnjava Dragan Obrenović, Energy Specialist IFC-a.

EDGE prikazuje grupe informacija koje se odnose na očekivane uštede vode i energije na mesečnom ili godišnjem nivou, procene dodatnih troškova usled primene mera zelene gradnje, kao i posledičnih umanjenja računa za energiju i vodu i perioda povrata uloženog novca, ali i procene umanjenja emisije gasova staklene bašte, koje su posledica primene mera za smanjenje potrošnje energije, vode i energije koju „sadrže“ upotrebljeni materijali.

Procene ušteda i potrošnje mogu se videti na nivou cele zgrade ili na nivou podsistema – energije za osvetljenje, energije za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju, vode u kuhinjama i toaletima, materijalima od kojih su izgrađeni spoljašnji zidovi i podovi i drugim.“

Na globalnom nivou više od 2,6 miliona kvadratnih metara u preko 300 objekata je EDGE sertifikovano.

Imajući u vidu da je EDGE sertifikat fokusiran na zemlje u razvoju, po čemu se razlikuje od drugih sertifikata zelene gradnje?

EDGE je jednostavniji za upotrebu, do rezultata se dolazi brže i troškovi upotrebe su manji nego kod većine drugih sistema za sertifikaciju. Ključnu razliku čini EDGE softver koji je potpuno besplatan, a dizajniran je tako da ga brzo mogu savladati i korisnici koji ne pripadaju tehničkim strukama. Nekoliko minuta posle unosa podataka o objektu, EDGE već proizvodi prve rezultate. Ovo je omogućeno obiljem prethodno definisanih i ugrađenih karakteristika, uobičajenih za lokaciju i vrstu objekta. Posle unošenja osnovnih podataka o objektu i lokaciji, softver sam formira model u kojem korisnici menjaju samo one karakteristike koje su od interesa u konkretnom slučaju, što omogućava brzinu i jednostavnost u izboru mera. Što se tiče sertifikacije, jednostavniji je proces dokumentovanja, niži su troškovi pregleda objekta i verifikovanja primenjenih mera, u odnosu na druge sisteme. 

Kome je EDGE sertifikat namenjen?

Svima zainteresovanima za zelenu gradnju – arhitektama, inženjerima, investitorima i vlasnicima objekta. Uz pomoć EDGE-a se mogu analizirati stambene zgrade, hoteli, kancelarijski, zdravstveni, školski i maloprodajni objekti. 

Kakvi su planovi IFC-a po pitanju procesa sertifikacije zelene gradnje u Srbiji?

IFC ohrabruje sve potencijalne korisnike da upotrebljavaju EDGE (www.edgebuildings.com), dok istovremeno uvažava i druge sisteme kojima se verifikuju objekti zelene gradnje.  Naša želja je da broj objekata izgrađenih u skladu sa principima zelene gradnje bude što veći i da tako doprinesemo otklanjanju negativnih efekata klimatskih promena.  

Kakvi su planovi IFC-a po pitanju investiranja u cilju poboljšanja energetske efikasnosti u Srbiji? 

IFC putem svoje Platforme za gradove (Cities Initiative) i Programa za efikasnost resursa aktivno sarađuje sa beogradskom administracijom na poboljšanju energetske efikasnosti u javnim objektima, podržao je formiranje javno-privatnog partnerstva u projektu Vinča i namerava da i u budućnosti pruža spektar savetodavnih i investicionih usluga privatnim i javnim klijentima u celom regionu. 

TEKST: Vladimir Mitić